پیپ بیلبو بگینز

599,900 تومان

32.5 سانتی متر
چوب خالص
مغز چوب گردو
لاک الکل
جعبه چوبی