استیکر We Were On A Break - طرح یک

10,000 تومان

افزودن به مقایسه

عرض (سانتیمتر) طول (سانتیمتر)
5 سانتی متر 5.7 سانتی متر
10 سانتی متر 11.4 سانتی متر
15 سانتی متر 17.1 سانتی متر
20 سانتی متر 22.8 سانتی متر
25 سانتی متر 28.5 سانتی متر
30 سانتی متر 34.2 سانتی متر
35 سانتی متر 39.9 سانتی متر
40 سانتی متر 45.6 سانتی متر
45 سانتی متر 51.3 سانتی متر
50 سانتی متر 57 سانتی متر
58 سانتی متر 66.12 سانتی متر

هنوز نظری ثبت نشده است.

نظر خود را در مورد کالا بنویسید :

استیکر We Were On A Break -  طرح یک

استیکر We Were On A Break - طرح یک