استیکر Whovian

30,000 تومان

افزودن به مقایسه

عرض (سانتیمتر) طول (سانتیمتر)
15 سانتی متر 3.72 سانتی متر
20 سانتی متر 4.96 سانتی متر
25 سانتی متر 6.2 سانتی متر
30 سانتی متر 7.44 سانتی متر
35 سانتی متر 8.68 سانتی متر
40 سانتی متر 9.92 سانتی متر
45 سانتی متر 11.16 سانتی متر
50 سانتی متر 12.4 سانتی متر
58 سانتی متر 14.384 سانتی متر