چگونگی کارکرد

ثبت‌نام و دریافت لینک اختصاصی

درج تبلیغات در سایت و شبکه های مجازی

دریافت کمیسیون به ازای تکمیل هر خرید

درخواست واریز درآمد و پرداخت آن توسط فروشگاه

مزایای همکاری در فروش

کسب درآمد

با افزایش همکاران و گستردگی فروش، فروش شما افزایش می‌یابد.

بدون دردسر

تمامی مراحل آماده سازی و ارسال سفارشات توسط فانتازیو انجام می‌شود.

شروع راحت

بدون نیاز به هیچ دانش فنی کسب درآمد کنید.