استیکر Albus Dumbledore

40,500 تومان

45,000 تومان

-10%

افزودن به مقایسه

عرض (سانتیمتر) طول (سانتیمتر)
30 سانتی متر 18.36 سانتی متر
35 سانتی متر 21.42 سانتی متر
40 سانتی متر 24.48 سانتی متر
45 سانتی متر 27.54 سانتی متر
50 سانتی متر 30.6 سانتی متر
58 سانتی متر 35.496 سانتی متر