استیکر Mind Palace1

60,000 تومان

افزودن به مقایسه

عرض (سانتیمتر) طول (سانتیمتر)
15 سانتی متر 9.84 سانتی متر
20 سانتی متر 13.12 سانتی متر
25 سانتی متر 16.4 سانتی متر
30 سانتی متر 19.68 سانتی متر
35 سانتی متر 22.96 سانتی متر
40 سانتی متر 26.24 سانتی متر
45 سانتی متر 29.52 سانتی متر
50 سانتی متر 32.8 سانتی متر
58 سانتی متر 38.048 سانتی متر