استیکر Always2

20,000 تومان

افزودن به مقایسه

عرض (سانتیمتر) طول (سانتیمتر)
15 سانتی متر 5.79 سانتی متر
20 سانتی متر 7.72 سانتی متر
25 سانتی متر 9.65 سانتی متر
30 سانتی متر 11.58 سانتی متر
35 سانتی متر 13.51 سانتی متر
40 سانتی متر 15.44 سانتی متر
45 سانتی متر 17.37 سانتی متر
50 سانتی متر 19.3 سانتی متر
58 سانتی متر 22.388 سانتی متر