استیکر Hulk - طرح هشت

20,000 تومان

افزودن به مقایسه

عرض (سانتیمتر) طول (سانتیمتر)
10 سانتی متر 14.58 سانتی متر
15 سانتی متر 21.87 سانتی متر
20 سانتی متر 29.16 سانتی متر
25 سانتی متر 36.45 سانتی متر
30 سانتی متر 43.74 سانتی متر
35 سانتی متر 51.03 سانتی متر
40 سانتی متر 58.32 سانتی متر
45 سانتی متر 65.61 سانتی متر
50 سانتی متر 72.9 سانتی متر
58 سانتی متر 84.564 سانتی متر