استیکر Salvatore

20,000 تومان

افزودن به مقایسه

عرض (سانتیمتر) طول (سانتیمتر)
15 سانتی متر 16.8 سانتی متر
20 سانتی متر 22.4 سانتی متر
25 سانتی متر 28 سانتی متر
30 سانتی متر 33.6 سانتی متر
35 سانتی متر 39.2 سانتی متر
40 سانتی متر 44.8 سانتی متر
45 سانتی متر 50.4 سانتی متر
50 سانتی متر 56 سانتی متر
58 سانتی متر 64.96 سانتی متر

پس از ذخیره شخصی سازی محصول، فراموش نکنید آن را به سبد خرید اضافه نمایید.

متن

loader

* فیلدهای اجباری